DZIEŃ OTWARTY

Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu odbył się 31. marca 2016 r.  i rozpoczęło go powitanie przez dyrektora szkoły, pana Marka Furmana,  przybyłych gości, czyli gimnazjalistów ze Zbąszynia i Chrośnicy wraz z opiekunami. Dyrektor razem  z zespołem promocyjnym szkoły przedstawili aktualną  ofertę , kładąc szczególny nacisk na to, że szkoła kształci fachowców w konkretnych zawodach, które poszukiwane są na naszym rynku pracy. Mowa oczywiście o absolwentach szkoły zawodowej i technikum. W kwestii doradztwa zawodowego niezmiernie pomocna okazała się pani mgr Patrycja Walenczak, która uświadamiała młodzież co do sprawy  wyboru własnej ścieżki zawodowej. Kładła szczególny nacisk na własne predyspozycje, zainteresowania oraz możliwości znalezienia pracy po ukończeniu nauki.

                Dużym zainteresowaniem cieszyła się wiadomość o planach otwarcia klasy odzieżowej . Fakt posiadania przez placówkę warsztatów krawieckich oraz wykwalifikowanej kadry sprawia, że kierunek ten brzmi atrakcyjnie i z pewnością daje wiele możliwości.

                Miłym zaskoczeniem jest również podpisanie umowy partnerskiej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, dzięki której zajęcia praktyczne w Technikum Systemów i Urządzeń Energetyki Odnawialnej będą odbywały się właśnie tam, a nie, jak dotąd, w Poznaniu.

                Dla potencjalnych przyszłych uczniów został przygotowany specjalny program, który przybliżył działalność i osiągnięcia naszej placówki. Tego dnia każda sala  lekcyjna przypominała jakiś zakład pracy, bądź miejsce odbywania praktyk. Gimnazjaliści zatem mieli okazję przyjrzeć się z bliska specyfice nauki i pracy w danym zawodzie. W ten sposób mogli zwiedzić pracownię krawiecką (ZSZ -klasa odzieżowa), ekonomiczną (Technikum Ekonomiczne), energetyki odnawialnej (Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej), instalacji sanitarnej, zakład ślusarski, gastronomiczny, fryzjerski i wiele innych. Dodatkową atrakcją była możliwość przyjrzenia się pracy mechanika, lakiernika i blacharza samochodowego, których stanowisko znajdowało się na boisku przy specjalnie przygotowanym do tego samochodzie. Uczniowie, szczególnie chłopcy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska częściom samochodowym, a nawet pomajsterkowania pod okiem specjalistów.

                W przygotowanie stanowisk Dnia Otwartego w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu zaangażowali się następujący właściciele firm: Z. Łodyga, K. Mirek, T. Grychta, P.Basińska, H.Karpierz, I. Samczuk, R.Wojtkiewicz, P.Kołodziejczak, Sz. Kwaśnik, P.Tobys, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzień ten okaże się początkiem kolejnej, dobrej tradycji szkoły.

 autor I. Skałecka

IMG_3035   IMG_3010   IMG_3005   IMG_3004   IMG_2994   IMG_2986    IMG_2962    IMG_2959    IMG_2952    IMG_2918    IMG_2924    IMG_2915    IMG_2900    IMG_2884   IMG_2860    IMG_2816   IMG_2792   IMG_2807

więcej na FB Szkoły 🙂