NA ROK SZKOLNY 2021/2022 PROWADZIMY NABÓR DO TRZECH TYPÓW SZKÓŁ:

Nabór do szkoły będzie odbywał się w formie elektronicznej pod adresem:

(system zostanie uaktywniony w terminie rozpoczęcia naboru do szkół średnich, który zostanie  podany przez ministerstwo)

Harmonogram rekrutacji

 
  • 17 maja – 21 czerwca– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę https://powiatnowotomyski.edu.com.pl . Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu danych należy wydrukować wniosek, który następnie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna, należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariatzs1zbaszyn@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać słowo „rekrutacja”. Wniosek o przyjęcie do szkoły można również przynieść osobiście do sekretariatu szkoły z zastosowaniem środków ochrony osobistej.

  • 25 czerwca – 14 lipca – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 22 lipca– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
  • 23 – 30 lipca– potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

Kandydaci do szkoły branżowej zobowiązani są również dostarczyć oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

  • 2 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

ZOBACZ PREZENTACJĘ OFERTY!

DLACZEGO MY?