NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PROWADZIMY NABÓR DO TRZECH TYPÓW SZKÓŁ:


Nabór do szkoły będzie odbywał się w formie elektronicznej pod adresem:

(system zostanie uaktywniony w terminie rozpoczęcia naboru do szkół średnich, który zostanie  podany przez ministerstwo)

 

Harmonogram rekrutacji

 

 

  • 15 maja – 16 czerwca 2023 do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę https://powiatnowotomyski.edu.com.pl . Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu danych należy wydrukować wniosek, który następnie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna oraz kandydata, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

  • 23 czerwca – 10 lipca 2023 do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 17 lipca 2023 godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,

  • 17 lipca – 21 lipca 2023 do godz. 15:00– potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

Kandydaci do szkoły branżowej zobowiązani są również dostarczyć oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

  • 24 lipca 2023 do godz. 12:00ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do szkoły.

ZOBACZ PREZENTACJĘ OFERTY!

 

 

DLACZEGO MY?