Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów

01-05-2017 - 08-05-2017 Cały dzień