Matura 2018

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH W MAJU, CZERWCU  I  SIERPNIU  2018

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

LISTA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH I JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA DLA ZDAJĄCYCH INFORMATYKĘ

DEKLARACJE DLA ZDAJĄCYCH W NOWEJ I STAREJ FORMULE

Wszystkie informacje dostępne są na stronach:

OKE POZNAŃ            CKE

HARMONOGAM